การแสดงผล

+
-

ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูง


 

กลุ่มหลักสูตร
รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (18 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (30 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์ และ AI (60 ชั่วโมงขึ้นไป)
รวมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต (18 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต (30 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการผลิต (60 ชั่วโมงขึ้นไป)
รวมหลักสูตรสาขาแมคคาทรอนิกส์ (30 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรสาขาแมคคาทรอนิกส์ (60 ชั่วโมงขึ้นไป)
รวมหลักสูตรสาขาดิจิตอล (18 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรสาขาดิจิตอล (30 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรสาขาการท่องเที่ยวรายได้ดี (30 ชั่วโมง)
รวมหลักสูตรรองรับ EEC (เพิ่มเติม)
รวมหลักสูตรสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
รวมหลักสูตรสาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์