ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรการฝึกทักษะสีเขียว (Green Job) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ช่างปฏิบัติการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์.pdf
666
2
ช่างติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซเชื้อเพลิง CNG สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล.pdf
667
3
การบำรุงรักษาอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์.pdf
782
4
การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก.pdf
635
5
507_File_การทำความสะอาดเครื่องประบอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก_22072558155054_.pdf
737
6
507_File_การใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานก๊าซ NGV_22072558155345_.pdf
616
7
507_File_7_File_การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม_16072558153731__22072558152410_.pdf
878
8
507_File_7_File_การจัดการด้านความปลอดภัย_16072558154336__22072558154321_.doc
1108
9
507_File_การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้สารทำความเย็น R32_22072558155200_.doc
1138