ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรฝึกอาชีพ 120 ชั่วโมง จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
การผลิตผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิก (120 ชั่วโมง).pdf
940
2
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 120 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1862
3
ภาษาจีนเพื่อการทำงาน 120 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1148
4
การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 120 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1393
5
การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 120 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1507
6
การจัดการคลังสินค้า 120 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1914
7
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 120 ชั่วโมง.pdf
994
8
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office ในสำนักงาน 120 ชั่วโมง.pdf
1382