ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรฝึกอาชีพ 90 ชั่วโมง จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
การประกอบขนมไทยและขนมอบ (90 ชั่วโมง).pdf
1316
2
การตัดเย็บเสื้อผ้า (90 ชั่วโมง).pdf
759
3
บาริสต้ามืออาชีพ 90 ชั้่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1570
4
การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อผ้า 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
907
5
การสร้างดิจิตอลคอนเทสต์เพื่อการตลาด 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1380
6
การพัฒนาแอปพิเคชั่นบนมือถือ 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1240
7
การประกอบอาหาร 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1340
8
การทำขนมไทย 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
2164
9
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 90 ชั่วโมง.pdf
753
10
ช่างเชื่อม TIG 90 ชั่วโมง.pdf
569
11
ช่างเชื่อม MIGMAG 90 ชั่วโมง.pdf
772
12
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 90 ชั่วโมง.pdf
766