ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรฝึกอาชีพ 90 ชั่วโมง จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
การประกอบขนมไทยและขนมอบ (90 ชั่วโมง).pdf
1485
2
การตัดเย็บเสื้อผ้า (90 ชั่วโมง).pdf
961
3
บาริสต้ามืออาชีพ 90 ชั้่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1751
4
การสร้างแบบตัดเย็บเสื้อผ้า 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1053
5
การสร้างดิจิตอลคอนเทสต์เพื่อการตลาด 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1635
6
การพัฒนาแอปพิเคชั่นบนมือถือ 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1482
7
การประกอบอาหาร 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
1479
8
การทำขนมไทย 90 ชั่วโมง (มีข้อสอบ).pdf
2541
9
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 90 ชั่วโมง.pdf
855
10
ช่างเชื่อม TIG 90 ชั่วโมง.pdf
683
11
ช่างเชื่อม MIGMAG 90 ชั่วโมง.pdf
883
12
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 90 ชั่วโมง.pdf
898