ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
การติดตั้งเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน.pdf
666
2
ช่างติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน.pdf
572
3
เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์.pdf
596
4
อาชีพเสริม การติดตั้งโซล่าเซลล์ 18 ชม.3130016260102.pdf
2591
5
ยกระดับ สาขาการซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 ชม.0920083120101.pdf
542
6
ยกระดับ เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม.5830011011101.pdf
994
7
ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถยกไฟฟ้า 18 ชม.0920014150113.pdf
434
8
ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18 ชม.0920014200102.pdf
1210
9
ยกระดับ การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 18 ชม.0920014170208.pdf
710
10
การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา.pdf
438
11
การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย.pdf
409
12
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล.pdf
739
13
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ.pdf
657
14
การออกแบบอินโฟกราฟิก.pdf
735
15
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม.pdf
928
16
การสร้างร้านค้าออนไลน์.pdf
1317
17
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash.pdf
430
18
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Joomla.pdf
365
19
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม.pdf
1387
20
การประยุกต์ใช้ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม.pdf
344
21
การบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร.pdf
806
22
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop.pdf
809
23
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010.pdf
653
24
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010.pdf
602