ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
การติดตั้งเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน.pdf
720
2
ช่างติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน.pdf
622
3
เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์.pdf
650
4
อาชีพเสริม การติดตั้งโซล่าเซลล์ 18 ชม.3130016260102.pdf
2972
5
ยกระดับ สาขาการซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 ชม.0920083120101.pdf
568
6
ยกระดับ เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม.5830011011101.pdf
1056
7
ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถยกไฟฟ้า 18 ชม.0920014150113.pdf
479
8
ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18 ชม.0920014200102.pdf
1303
9
ยกระดับ การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 18 ชม.0920014170208.pdf
755
10
การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา.pdf
469
11
การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย.pdf
447
12
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล.pdf
790
13
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ.pdf
710
14
การออกแบบอินโฟกราฟิก.pdf
844
15
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม.pdf
1040
16
การสร้างร้านค้าออนไลน์.pdf
1401
17
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash.pdf
450
18
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Joomla.pdf
390
19
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม.pdf
1530
20
การประยุกต์ใช้ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม.pdf
385
21
การบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร.pdf
842
22
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop.pdf
853
23
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010.pdf
723
24
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010.pdf
668