ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
การติดตั้งเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน.pdf
862
2
ช่างติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน.pdf
723
3
เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์.pdf
755
4
อาชีพเสริม การติดตั้งโซล่าเซลล์ 18 ชม.3130016260102.pdf
3296
5
ยกระดับ สาขาการซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 ชม.0920083120101.pdf
652
6
ยกระดับ เทคนิคงานปูกระเบื้อง 18 ชม.5830011011101.pdf
1172
7
ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถยกไฟฟ้า 18 ชม.0920014150113.pdf
563
8
ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18 ชม.0920014200102.pdf
1502
9
ยกระดับ การซ่อมบำรุงและการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ 18 ชม.0920014170208.pdf
850
10
การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา.pdf
549
11
การควบคุมกระบวนการผลิตผ่านระบบเครือข่าย.pdf
534
12
เทคนิคการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล.pdf
906
13
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ.pdf
822
14
การออกแบบอินโฟกราฟิก.pdf
959
15
การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม.pdf
1224
16
การสร้างร้านค้าออนไลน์.pdf
1549
17
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash.pdf
535
18
การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม Joomla.pdf
467
19
การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม.pdf
1706
20
การประยุกต์ใช้ RFID ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าอุตสาหกรรม.pdf
459
21
การบริหารจัดการอาคารและหมู่บ้านจัดสรร.pdf
936
22
การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop.pdf
954
23
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010.pdf
831
24
การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010.pdf
778