ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 2_.pdf
481
2
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 1_.pdf
590
3
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
356
4
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
438
5
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 2_.pdf
327
6
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1_.pdf
444
7
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
344
8
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
496
9
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
334
10
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
383
11
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
345
12
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
662