ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 2_.pdf
590
2
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 1_.pdf
688
3
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
481
4
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
559
5
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 2_.pdf
425
6
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1_.pdf
551
7
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
466
8
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
603
9
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
431
10
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
512
11
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
466
12
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
788