ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 2_.pdf
643
2
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 1_.pdf
734
3
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
532
4
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
606
5
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 2_.pdf
471
6
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1_.pdf
603
7
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
510
8
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
655
9
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
483
10
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
561
11
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
520
12
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
844