ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 2_.pdf
555
2
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 1_.pdf
659
3
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
431
4
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
515
5
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 2_.pdf
393
6
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1_.pdf
513
7
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
419
8
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
564
9
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
394
10
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
456
11
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
416
12
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
737