การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 2_.pdf
417
2
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 1_.pdf
520
3
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
304
4
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
358
5
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 2_.pdf
277
6
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1_.pdf
369
7
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
287
8
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
428
9
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
269
10
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
302
11
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
293
12
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
545