ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 2_.pdf
467
2
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 1_.pdf
579
3
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
344
4
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
424
5
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 2_.pdf
319
6
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1_.pdf
420
7
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
332
8
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
484
9
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
319
10
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
368
11
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
336
12
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
650