ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 2_.pdf
629
2
หลักสูตรพนักงานประกอบรองเท้า _เย็น_ ระดับ 1_.pdf
722
3
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
518
4
หลักสูตรช่างหล่อเครื่องประดับ ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
598
5
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 2_.pdf
461
6
หลักสูตรช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1_.pdf
594
7
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
500
8
หลักสูตรช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
642
9
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 2_.pdf
468
10
หลักสูตรช่างตกแต่งเครื่องประดับ ระดับ 1_.pdf
551
11
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 2_อัญมณี_.pdf
507
12
หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย ระดับ 1_อัญมณี_.pdf
833