ข่าว หน้าแรก > หลักสูตรการฝึกรองรับอาเซียน


 

กลุ่มโลจิสติกส์ (LG) (36 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด
พนักงานบริหารงานโลจิสติกส์ ระดับ 1
461
พนักงานนำเข้าและส่งออก ระดับ 1
260
พนักงานจัดซื้อจัดหา ระดับ 1
181
พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ 1
289
พนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน ระดับ 1
122
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าระดับ 1
335
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
268
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
245
นักวางแผนอุปสงค์และอุปทาน ระดับ 1
127
นักปฏิบัติการลานกองตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ระดับ 1
112
นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 1
127
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางราง ระดับ 1
148
นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1
183
นักบริหารงานขนส่งสินค้า ระดับ 1
144
นักบริการลูกค้างานโลจิสติกส์ ระดับ 1
147
ยกระดับ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชม.
226
ยกระดับ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า (หนองคาย)
134
ยกระดับ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟไม่เกิน 10 ตัน (สระบุรี) 30 ชม
160
ยกระดับ การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย (ลำพูน)
151
ยกระดับ การบริหารสินค้าคงคลัง (แพร่) 30 ชม
258
ยกระดับ การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
174
ยกระดับ การจักการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (สพร.ระยอง)
202
ยกระดับ การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (ศรีสะเกษ)
192

รายการที่ 1 - 23 จากทั้งหมด 23 รายการ


 


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,808,982 คน