ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (TS) (134 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรยก สาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ.pdf
801
2
การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง.pdf
526
3
เตรียม สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชม.0910027320101.pdf
1014
4
เสริม เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0930017230901.pdf
488
5
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920017320301.pdf
600
6
ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017491101.pdf
365
7
ยกระดับ พนักงานบริการห้องอาหาร 42 ชม.0920017330247.pdf
527
8
ยกระดับ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชม.0920027430102.pdf
609
9
ยกระดับ พนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant) 30 ชม.0920017370121.pdf
461
10
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 66 ชม.0920017320107.pdf
508
11
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานซักรีด 66 ชม.0920017320106.pdf
507
12
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 90 ชม.0920017330261.pdf
743
13
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชม.0920017660201.pdf
633
14
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชม.0920027430202.pdf
397
15
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 30 ชม.0920027430201.pdf
416
16
ยกระดับ ตำแหน่งหัวหน้าบริกร (Head Waiter) 30 ชม.0920017320314.pdf
504
17
ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 30 ชม.0920017320206.pdf
634
18
ยกระดับ ช่างจัดสวน 30 ชม.0920015460101.pdf
618
19
ยกระดับ การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชม.0920017230701แทน0920017230114.pdf
664
20
ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 30 ชม.0920017330255.pdf
641
21
ยกระดับ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชม.0920017330301.pdf
861
22
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว 63 ชม.0920017370105.pdf
518
23
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว 57 ชม.0920017370106.pdf
411
24
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว 60 ชม.0920017370107.pdf
603