ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (TS) (134 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรยก สาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ.pdf
776
2
การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง.pdf
509
3
เตรียม สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชม.0910027320101.pdf
974
4
เสริม เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0930017230901.pdf
467
5
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920017320301.pdf
586
6
ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017491101.pdf
349
7
ยกระดับ พนักงานบริการห้องอาหาร 42 ชม.0920017330247.pdf
506
8
ยกระดับ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชม.0920027430102.pdf
578
9
ยกระดับ พนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant) 30 ชม.0920017370121.pdf
440
10
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 66 ชม.0920017320107.pdf
482
11
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานซักรีด 66 ชม.0920017320106.pdf
490
12
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 90 ชม.0920017330261.pdf
724
13
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชม.0920017660201.pdf
611
14
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชม.0920027430202.pdf
379
15
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 30 ชม.0920027430201.pdf
393
16
ยกระดับ ตำแหน่งหัวหน้าบริกร (Head Waiter) 30 ชม.0920017320314.pdf
481
17
ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 30 ชม.0920017320206.pdf
603
18
ยกระดับ ช่างจัดสวน 30 ชม.0920015460101.pdf
597
19
ยกระดับ การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชม.0920017230701แทน0920017230114.pdf
643
20
ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 30 ชม.0920017330255.pdf
626
21
ยกระดับ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชม.0920017330301.pdf
788
22
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว 63 ชม.0920017370105.pdf
507
23
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว 57 ชม.0920017370106.pdf
400
24
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว 60 ชม.0920017370107.pdf
585