ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (TS) (134 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรยก สาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ.pdf
984
2
การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง.pdf
642
3
เตรียม สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชม.0910027320101.pdf
1212
4
เสริม เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0930017230901.pdf
587
5
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920017320301.pdf
747
6
ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017491101.pdf
465
7
ยกระดับ พนักงานบริการห้องอาหาร 42 ชม.0920017330247.pdf
662
8
ยกระดับ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชม.0920027430102.pdf
755
9
ยกระดับ พนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant) 30 ชม.0920017370121.pdf
578
10
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 66 ชม.0920017320107.pdf
638
11
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานซักรีด 66 ชม.0920017320106.pdf
639
12
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 90 ชม.0920017330261.pdf
886
13
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชม.0920017660201.pdf
746
14
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชม.0920027430202.pdf
482
15
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 30 ชม.0920027430201.pdf
530
16
ยกระดับ ตำแหน่งหัวหน้าบริกร (Head Waiter) 30 ชม.0920017320314.pdf
640
17
ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 30 ชม.0920017320206.pdf
782
18
ยกระดับ ช่างจัดสวน 30 ชม.0920015460101.pdf
724
19
ยกระดับ การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชม.0920017230701แทน0920017230114.pdf
816
20
ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 30 ชม.0920017330255.pdf
768
21
ยกระดับ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชม.0920017330301.pdf
1175
22
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว 63 ชม.0920017370105.pdf
618
23
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว 57 ชม.0920017370106.pdf
511
24
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว 60 ชม.0920017370107.pdf
718