ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (TS) (134 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรยก สาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ.pdf
862
2
การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง.pdf
565
3
เตรียม สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชม.0910027320101.pdf
1119
4
เสริม เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0930017230901.pdf
528
5
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920017320301.pdf
653
6
ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017491101.pdf
398
7
ยกระดับ พนักงานบริการห้องอาหาร 42 ชม.0920017330247.pdf
571
8
ยกระดับ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชม.0920027430102.pdf
661
9
ยกระดับ พนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant) 30 ชม.0920017370121.pdf
507
10
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 66 ชม.0920017320107.pdf
569
11
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานซักรีด 66 ชม.0920017320106.pdf
556
12
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 90 ชม.0920017330261.pdf
798
13
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชม.0920017660201.pdf
671
14
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชม.0920027430202.pdf
429
15
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 30 ชม.0920027430201.pdf
452
16
ยกระดับ ตำแหน่งหัวหน้าบริกร (Head Waiter) 30 ชม.0920017320314.pdf
549
17
ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 30 ชม.0920017320206.pdf
707
18
ยกระดับ ช่างจัดสวน 30 ชม.0920015460101.pdf
653
19
ยกระดับ การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชม.0920017230701แทน0920017230114.pdf
721
20
ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 30 ชม.0920017330255.pdf
687
21
ยกระดับ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชม.0920017330301.pdf
1026
22
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว 63 ชม.0920017370105.pdf
557
23
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว 57 ชม.0920017370106.pdf
447
24
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว 60 ชม.0920017370107.pdf
651