การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ (TS) (134 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
หลักสูตรยก สาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ.pdf
693
2
การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง.pdf
440
3
เตรียม สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชม.0910027320101.pdf
867
4
เสริม เทคนิคการเป็นวิทยากรและสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0930017230901.pdf
407
5
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920017320301.pdf
513
6
ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017491101.pdf
298
7
ยกระดับ พนักงานบริการห้องอาหาร 42 ชม.0920017330247.pdf
455
8
ยกระดับ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชม.0920027430102.pdf
516
9
ยกระดับ พนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant) 30 ชม.0920017370121.pdf
377
10
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 66 ชม.0920017320107.pdf
407
11
ยกระดับ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานซักรีด 66 ชม.0920017320106.pdf
436
12
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 90 ชม.0920017330261.pdf
676
13
ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชม.0920017660201.pdf
549
14
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชม.0920027430202.pdf
327
15
ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 30 ชม.0920027430201.pdf
339
16
ยกระดับ ตำแหน่งหัวหน้าบริกร (Head Waiter) 30 ชม.0920017320314.pdf
428
17
ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 30 ชม.0920017320206.pdf
537
18
ยกระดับ ช่างจัดสวน 30 ชม.0920015460101.pdf
530
19
ยกระดับ การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชม.0920017230701แทน0920017230114.pdf
549
20
ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 30 ชม.0920017330255.pdf
569
21
ยกระดับ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชม.0920017330301.pdf
715
22
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว 63 ชม.0920017370105.pdf
455
23
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว 57 ชม.0920017370106.pdf
358
24
ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว 60 ชม.0920017370107.pdf
533