ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (AP) (98 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ การใช้เครื่อง Wire Cut สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920182091601.pdf
426
2
ยกระดับ การใช้เครื่อง EDM สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920182091701.pdf
378
3
ยกระดับ การกัด CNC สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920182091401.pdf
371
4
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 3 30 ชม.0920082091203.pdf
393
5
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 2 30 ชม.0920082091203.pdf
306
6
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 1 30 ชม.0920082091261.pdf
354
7
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 3 30 ชม..pdf
322
8
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 2 30 ชม..pdf
294
9
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 1 30 ชม..pdf
336
10
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ชม.0920082091002.pdf
381
11
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชม.0920082091101.pdf
380
12
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 0920182091202.pdf
395
13
ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 30 ชม.0920022290802.pdf
410
14
ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920022290801.pdf
394
15
ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 ชม.0920182092202.pdf
400
16
ยกระดับ การทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2 30 ชม.0920082030202.pdf
307
17
ยกระดับ การทำแม่พิพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2 30 ชม.0920082030204.pdf
322
18
ยกระดับ การตรวจสอบงานเชื่อมระดับพื้นฐาน 72 ชม.0920082070103.pdf
309
19
ยกระดับ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมควบคุมอัตโนมัติ 30 ชม.0920013270101.pdf
475
20
ยกระดับ การใช้เครื่องมือวัด CMM และ ULM 35 ชม.0920082091105.pdf
1967
21
ยกระดับ การใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182090501.pdf
352
22
ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต_เครื่องกัด_ระดับ 2 30 ชม.0920082091404.pdf
316
23
ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต_เครื่องกัด_ระดับ 1 18 ชม.0920082091403.pdf
302
24
ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต_เครื่องกลึง_ระดับ 1 18 ชม.0920082091203.pdf
325