ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (AP) (98 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ การใช้เครื่อง Wire Cut สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920182091601.pdf
532
2
ยกระดับ การใช้เครื่อง EDM สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920182091701.pdf
472
3
ยกระดับ การกัด CNC สำหรับผลิตแม่พิมพ์ 30 ชม.0920182091401.pdf
477
4
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 3 30 ชม.0920082091203.pdf
470
5
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 2 30 ชม.0920082091203.pdf
379
6
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องตัดโลหะด้วยเส้นลวด ระดับ 1 30 ชม.0920082091261.pdf
430
7
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 3 30 ชม..pdf
404
8
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 2 30 ชม..pdf
380
9
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า EDM ระดับ 1 30 ชม..pdf
415
10
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ชม.0920082091002.pdf
487
11
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชม.0920082091101.pdf
484
12
ยกระดับ ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 0920182091202.pdf
482
13
ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 30 ชม.0920022290802.pdf
644
14
ยกระดับ ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920022290801.pdf
514
15
ยกระดับ การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 ชม.0920182092202.pdf
486
16
ยกระดับ การทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ระดับ 2 30 ชม.0920082030202.pdf
386
17
ยกระดับ การทำแม่พิพ์ฉีดพลาสติก ระดับ 2 30 ชม.0920082030204.pdf
399
18
ยกระดับ การตรวจสอบงานเชื่อมระดับพื้นฐาน 72 ชม.0920082070103.pdf
401
19
ยกระดับ การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมควบคุมอัตโนมัติ 30 ชม.0920013270101.pdf
609
20
ยกระดับ การใช้เครื่องมือวัด CMM และ ULM 35 ชม.0920082091105.pdf
2183
21
ยกระดับ การใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182090501.pdf
432
22
ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต_เครื่องกัด_ระดับ 2 30 ชม.0920082091404.pdf
397
23
ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต_เครื่องกัด_ระดับ 1 18 ชม.0920082091403.pdf
377
24
ยกระดับ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต_เครื่องกลึง_ระดับ 1 18 ชม.0920082091203.pdf
417