ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) (25 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 ชม.0920014220303.pdf
557
2
ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 18 ชม.0920014210201.pdf
754
3
ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 36 ชม.0920084210102.pdf
401
4
ยกระดับ Basic art & drawing 36 ชม.0920084210101.pdf
490
5
ยกระดับ หลักสูตร สาขาการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้น 3320014210103.pdf
665
6
ยกระดับ การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 0920014220127.pdf
531
7
ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 36 ชม 0920084210203.pdf
511
8
ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 3020084190215.pdf
377
9
ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษา python 3020084190217.pdf
433
10
ยกระดับ การพัฒนาโปรแกรมแบบGUI ด้วย Python 3020085420104.pdf
461
11
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IOT ในชีวิตประจำวัน 3020084190214.pdf
577
12
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานIOT สำหรับการเกษตร 3020084190216.pdf
703
13
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ในชีวิตประจำวัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ 3020084190102.pdf
492
14
ยกระดับ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 5320017230101.pdf
679
15
ยกระดับ การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 5220084220105.pdf
678
16
ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง 5120047410101.pdf
707
17
ยกระดับ การใช้งาน Internet of Things(IoT) ในงานอุตสาหกรรม 5220014220204.pdf
587
18
ยกระดับ การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ 1020014220107.pdf
3386
19
ยกระดับ การจัดการและการปรับปรุงฟาร์ม 4220016300201.pdf
403
20
ยกระดับ การจัดการระบบเครือข่าย 9220014210104.pdf
505
21
ยกระดับ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ 3020084190219.pdf
499