ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) (25 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 ชม.0920014220303.pdf
859
2
ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 18 ชม.0920014210201.pdf
934
3
ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 36 ชม.0920084210102.pdf
538
4
ยกระดับ Basic art & drawing 36 ชม.0920084210101.pdf
641
5
ยกระดับ หลักสูตร สาขาการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้น 3320014210103.pdf
814
6
ยกระดับ การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 0920014220127.pdf
668
7
ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 36 ชม 0920084210203.pdf
667
8
ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 3020084190215.pdf
505
9
ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษา python 3020084190217.pdf
569
10
ยกระดับ การพัฒนาโปรแกรมแบบGUI ด้วย Python 3020085420104.pdf
593
11
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IOT ในชีวิตประจำวัน 3020084190214.pdf
752
12
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานIOT สำหรับการเกษตร 3020084190216.pdf
869
13
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ในชีวิตประจำวัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ 3020084190102.pdf
644
14
ยกระดับ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 5320017230101.pdf
830
15
ยกระดับ การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 5220084220105.pdf
829
16
ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง 5120047410101.pdf
866
17
ยกระดับ การใช้งาน Internet of Things(IoT) ในงานอุตสาหกรรม 5220014220204.pdf
770
18
ยกระดับ การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ 1020014220107.pdf
3596
19
ยกระดับ การจัดการและการปรับปรุงฟาร์ม 4220016300201.pdf
530
20
ยกระดับ การจัดการระบบเครือข่าย 9220014210104.pdf
783
21
ยกระดับ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ 3020084190219.pdf
669