ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) (25 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 ชม.0920014220303.pdf
685
2
ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 18 ชม.0920014210201.pdf
875
3
ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 36 ชม.0920084210102.pdf
499
4
ยกระดับ Basic art & drawing 36 ชม.0920084210101.pdf
594
5
ยกระดับ หลักสูตร สาขาการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้น 3320014210103.pdf
772
6
ยกระดับ การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 0920014220127.pdf
630
7
ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 36 ชม 0920084210203.pdf
626
8
ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 3020084190215.pdf
462
9
ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษา python 3020084190217.pdf
521
10
ยกระดับ การพัฒนาโปรแกรมแบบGUI ด้วย Python 3020085420104.pdf
552
11
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IOT ในชีวิตประจำวัน 3020084190214.pdf
689
12
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานIOT สำหรับการเกษตร 3020084190216.pdf
817
13
ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ในชีวิตประจำวัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ 3020084190102.pdf
588
14
ยกระดับ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ 5320017230101.pdf
782
15
ยกระดับ การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 5220084220105.pdf
785
16
ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง 5120047410101.pdf
820
17
ยกระดับ การใช้งาน Internet of Things(IoT) ในงานอุตสาหกรรม 5220014220204.pdf
719
18
ยกระดับ การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ 1020014220107.pdf
3535
19
ยกระดับ การจัดการและการปรับปรุงฟาร์ม 4220016300201.pdf
493
20
ยกระดับ การจัดการระบบเครือข่าย 9220014210104.pdf
634
21
ยกระดับ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ 3020084190219.pdf
621