ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป (AF) (20 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชม.0920017330304.pdf
844
2
ยกระดับ พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชม.0920017330303.pdf
857
3
ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชม 5620017430301.pdf
970
4
ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ และอาบ อบสมุนไพร 30 ชม 5620017430112.pdf
616
5
ยกระดับ การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 8520016260102.pdf
719
6
ยกระดับ การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 4220017330304.pdf
909
7
ยกระดับ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชม 4120086260201.pdf
867
8
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 8520016260101.pdf
879
9
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ดินพอกเข่าสมุนไพร 30 ชม 5620017430116.pdf
648
10
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4320017330304.pdf
864
11
ยกระดับ การแปรรูปมะม่วงดองและมะม่วงแช่อิ่ม 30 ชม 4120087330501.pdf
655
12
ยกระดับ การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 7420011020101.pdf
630
13
ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหาร 1220017330301.pdf
882
14
ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 6420017330301.pdf
924
15
ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงานเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทริย์สากล 30 ชม 3720016260104.pdf
573
16
ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม 5420066260101.pdf
762
17
ยกระดับ การออกแบบและการใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 4220010080504.pdf
637
18
ยกระดับ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 0720017330312.pdf
825