ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป (AF) (20 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชม.0920017330304.pdf
794
2
ยกระดับ พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชม.0920017330303.pdf
810
3
ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชม 5620017430301.pdf
907
4
ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ และอาบ อบสมุนไพร 30 ชม 5620017430112.pdf
583
5
ยกระดับ การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 8520016260102.pdf
684
6
ยกระดับ การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 4220017330304.pdf
866
7
ยกระดับ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชม 4120086260201.pdf
822
8
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 8520016260101.pdf
822
9
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ดินพอกเข่าสมุนไพร 30 ชม 5620017430116.pdf
608
10
ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4320017330304.pdf
829
11
ยกระดับ การแปรรูปมะม่วงดองและมะม่วงแช่อิ่ม 30 ชม 4120087330501.pdf
619
12
ยกระดับ การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 7420011020101.pdf
598
13
ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหาร 1220017330301.pdf
838
14
ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 6420017330301.pdf
851
15
ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงานเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทริย์สากล 30 ชม 3720016260104.pdf
532
16
ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม 5420066260101.pdf
721
17
ยกระดับ การออกแบบและการใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 4220010080504.pdf
594
18
ยกระดับ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 0720017330312.pdf
780