ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีงานเชื่อม (WT) (71 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชม.0920022070213.pdf
2172
2
ยกระดับ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 30 ชม.0920022070901แทน0920022070201.pdf
872
3
ยกระดับ การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 30 ชม.0920162070801.pdf
564
4
ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 CBT 30 ชม.0920162070202.pdf
873
5
ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม.0920022070201แทน0920012070201.pdf
838
6
ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชม.0920012070802.pdf
496
7
ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชม.0920012070801.pdf
427
8
ยกระดับ การเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182070801.pdf
425
9
ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นหนา 30 ชม.0920012070604.pdf
415
10
ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชม.0920012070603.pdf
467
11
ยกระดับ การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ฃม. 0920012070601.pdf
441
12
ยกระดับ การเชื่อม TIG อลูมิเนียม 30 ชม.0920012070209.pdf
610
13
ยกระดับ การเชื่อม MIG 60 ชม.0920012070207.pdf
596
14
ยกระดับ การเชื่อม MAG เหล็กหนา 0920012070210.pdf
610
15
เตรียม ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910022070205.pdf
578
16
เตรียม ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชม.0910022070801.pdf
633
17
เตรียม ช่างเชื่อมทิก 560 ชม.0910022070601.pdf
467
18
เตรียม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910072070201.pdf
2875
19
Xยกระดับ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1.pdf
562
20
Xยกระดับ สาขาการเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง.pdf
458
21
Xยกระดับ เทคโนโลยีการเชื่อมเพื่อสร้าง-ซ่อมเครื่องจักกล.pdf
628
22
Xยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊กระดับ2 เหล็กหนา.pdf
836
23
Xยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊กระดับ2 เหล็กบาง.pdf
487
24
Xยกระดับ ช่างเชื่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จำนวน 30 ชั่วโมง.pdf
484