ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีงานเชื่อม (WT) (71 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชม.0920022070213.pdf
2625
2
ยกระดับ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 30 ชม.0920022070901แทน0920022070201.pdf
982
3
ยกระดับ การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 30 ชม.0920162070801.pdf
652
4
ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 CBT 30 ชม.0920162070202.pdf
1024
5
ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม.0920022070201แทน0920012070201.pdf
956
6
ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชม.0920012070802.pdf
595
7
ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชม.0920012070801.pdf
518
8
ยกระดับ การเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182070801.pdf
501
9
ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นหนา 30 ชม.0920012070604.pdf
494
10
ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชม.0920012070603.pdf
549
11
ยกระดับ การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ฃม. 0920012070601.pdf
547
12
ยกระดับ การเชื่อม TIG อลูมิเนียม 30 ชม.0920012070209.pdf
703
13
ยกระดับ การเชื่อม MIG 60 ชม.0920012070207.pdf
690
14
ยกระดับ การเชื่อม MAG เหล็กหนา 0920012070210.pdf
704
15
เตรียม ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910022070205.pdf
686
16
เตรียม ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชม.0910022070801.pdf
726
17
เตรียม ช่างเชื่อมทิก 560 ชม.0910022070601.pdf
548
18
เตรียม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910072070201.pdf
2974
19
Xยกระดับ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1.pdf
660
20
Xยกระดับ สาขาการเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง.pdf
522
21
Xยกระดับ เทคโนโลยีการเชื่อมเพื่อสร้าง-ซ่อมเครื่องจักกล.pdf
699
22
Xยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊กระดับ2 เหล็กหนา.pdf
950
23
Xยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊กระดับ2 เหล็กบาง.pdf
564
24
Xยกระดับ ช่างเชื่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จำนวน 30 ชั่วโมง.pdf
570