ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีงานเชื่อม (WT) (71 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชม.0920022070213.pdf
1798
2
ยกระดับ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 30 ชม.0920022070901แทน0920022070201.pdf
798
3
ยกระดับ การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 30 ชม.0920162070801.pdf
528
4
ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 CBT 30 ชม.0920162070202.pdf
747
5
ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม.0920022070201แทน0920012070201.pdf
771
6
ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชม.0920012070802.pdf
459
7
ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชม.0920012070801.pdf
394
8
ยกระดับ การเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182070801.pdf
391
9
ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นหนา 30 ชม.0920012070604.pdf
370
10
ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชม.0920012070603.pdf
421
11
ยกระดับ การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ฃม. 0920012070601.pdf
385
12
ยกระดับ การเชื่อม TIG อลูมิเนียม 30 ชม.0920012070209.pdf
564
13
ยกระดับ การเชื่อม MIG 60 ชม.0920012070207.pdf
530
14
ยกระดับ การเชื่อม MAG เหล็กหนา 0920012070210.pdf
545
15
เตรียม ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910022070205.pdf
514
16
เตรียม ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชม.0910022070801.pdf
553
17
เตรียม ช่างเชื่อมทิก 560 ชม.0910022070601.pdf
421
18
เตรียม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910072070201.pdf
2804
19
Xยกระดับ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ 1.pdf
510
20
Xยกระดับ สาขาการเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง.pdf
421
21
Xยกระดับ เทคโนโลยีการเชื่อมเพื่อสร้าง-ซ่อมเครื่องจักกล.pdf
560
22
Xยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊กระดับ2 เหล็กหนา.pdf
787
23
Xยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊กระดับ2 เหล็กบาง.pdf
443
24
Xยกระดับ ช่างเชื่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จำนวน 30 ชั่วโมง.pdf
445