ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ (AM) (80 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ พื้นฐานรถจักรยานยนต์ ระดับ Bronze 30 ชม.0920013400104.pdf
1137
2
ยกระดับ ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 ชม. 0920023120103.pdf
680
3
ยกระดับ ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 30 ชม.0920023001101.pdf
1233
4
ยกระดับ ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 120 ชม.0920023120105.pdf
2195
5
ยกระดับ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 30 ชม.0920023100301.pdf
1267
6
ยกระดับ ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 30 ชม.0920023120201 แทน 0920023120103.pdf
486
7
ยกระดับ การพ่นสีรถยนต์ 70 ชม.0920013120101.pdf
503
8
ยกระดับ การซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์ 50 ชม. 0920013100504.pdf
1173
9
ยกระดับ การซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 30 ชม.0920013400101.pdf
999
10
ยกระดับ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม.0920013110102.pdf
604
11
ยกระดับ การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 ชม.0920013130401.pdf
493
12
ยกระดับ การควบคุมไฟฟ้าด้วยรีเลย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 7920184150303.pdf
472
13
เตรียม ช่างซ่อมรถจักรยายนต์ 560 ชม 0910023400106.pdf
1475