ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง (CT) (48 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 ชม.0920021540201.pdf
673
2
ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2 30 ชม.0920021010105.pdf
712
3
ยกระดับ ช่างฉาบปูน ระดับ 2 30 ชม.0920021530212.pdf
693
4
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 3 30 ชม.0920021530107.pdf
517
5
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 2 30 ชม.0920021530106.pdf
467
6
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 60 ชม.0920021530105.pdf
569
7
ยกระดับ การปูกระเบื้อง 60 ชม.0920011010202.pdf
1243
8
ยกระดับ การทำสีตกแต่ง 70 ชม.0920011010305.pdf
457
9
ยกระดับ การทำไม้แบบหล่อคอนกรีต 60 ชม.0920011010103.pdf
492
10
ยกระดับ การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม.0920041550203.pdf
442
11
ยกระดับ การทาสีอาคาร 30 ชม.0920011550202แทน0930011010301.pdf
915
12
ยกระดับ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 160 ชม. 0920011017013.pdf
742
13
ยกระดับ การก่ออิฐฉาบปูน 0920011010201 60 ชม.0920011010201.pdf
598
14
เตรียม ช่างประกอบท่อ 560 ชม.0910022080401.pdf
626
15
เตรียม ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชม. 0910021540101.pdf
622
16
เตรียม ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 280 ชม. 0910021010502.pdf
573
17
เตรียม ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม 280 ชม.0910021010601.pdf
864
18
เตรียม ช่างเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา 640 ชม.0910025050301.pdf
515
19
เตรียม ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 560 ชม.0910021290201.pdf
940
20
เตรียม ช่างก่ออิฐฉาบปูน 280 ชม. 0910021010204.pdf
1443
21
ยกระดับ สาขาการก่อผนังอิฐมวลเบา 0920011010206.pdf
552
22
ยกระดับ เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชม 6330011540202.pdf
458
23
ยกระดับ เทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 0920015450101.pdf
384
24
ยกระดับ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชม 6320011530201.pdf
870