ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง (CT) (48 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 ชม.0920021540201.pdf
530
2
ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2 30 ชม.0920021010105.pdf
544
3
ยกระดับ ช่างฉาบปูน ระดับ 2 30 ชม.0920021530212.pdf
544
4
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 3 30 ชม.0920021530107.pdf
395
5
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 2 30 ชม.0920021530106.pdf
358
6
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 60 ชม.0920021530105.pdf
405
7
ยกระดับ การปูกระเบื้อง 60 ชม.0920011010202.pdf
1081
8
ยกระดับ การทำสีตกแต่ง 70 ชม.0920011010305.pdf
346
9
ยกระดับ การทำไม้แบบหล่อคอนกรีต 60 ชม.0920011010103.pdf
354
10
ยกระดับ การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม.0920041550203.pdf
343
11
ยกระดับ การทาสีอาคาร 30 ชม.0920011550202แทน0930011010301.pdf
516
12
ยกระดับ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 160 ชม. 0920011017013.pdf
614
13
ยกระดับ การก่ออิฐฉาบปูน 0920011010201 60 ชม.0920011010201.pdf
455
14
เตรียม ช่างประกอบท่อ 560 ชม.0910022080401.pdf
509
15
เตรียม ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชม. 0910021540101.pdf
509
16
เตรียม ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 280 ชม. 0910021010502.pdf
431
17
เตรียม ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม 280 ชม.0910021010601.pdf
680
18
เตรียม ช่างเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา 640 ชม.0910025050301.pdf
382
19
เตรียม ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 560 ชม.0910021290201.pdf
732
20
เตรียม ช่างก่ออิฐฉาบปูน 280 ชม. 0910021010204.pdf
1102
21
ยกระดับ สาขาการก่อผนังอิฐมวลเบา 0920011010206.pdf
425
22
ยกระดับ เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชม 6330011540202.pdf
362
23
ยกระดับ เทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 0920015450101.pdf
284
24
ยกระดับ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชม 6320011530201.pdf
699