ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง (CT) (48 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 ชม.0920021540201.pdf
716
2
ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2 30 ชม.0920021010105.pdf
756
3
ยกระดับ ช่างฉาบปูน ระดับ 2 30 ชม.0920021530212.pdf
749
4
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 3 30 ชม.0920021530107.pdf
559
5
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 2 30 ชม.0920021530106.pdf
512
6
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 60 ชม.0920021530105.pdf
605
7
ยกระดับ การปูกระเบื้อง 60 ชม.0920011010202.pdf
1279
8
ยกระดับ การทำสีตกแต่ง 70 ชม.0920011010305.pdf
490
9
ยกระดับ การทำไม้แบบหล่อคอนกรีต 60 ชม.0920011010103.pdf
527
10
ยกระดับ การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม.0920041550203.pdf
479
11
ยกระดับ การทาสีอาคาร 30 ชม.0920011550202แทน0930011010301.pdf
1003
12
ยกระดับ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 160 ชม. 0920011017013.pdf
781
13
ยกระดับ การก่ออิฐฉาบปูน 0920011010201 60 ชม.0920011010201.pdf
638
14
เตรียม ช่างประกอบท่อ 560 ชม.0910022080401.pdf
660
15
เตรียม ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชม. 0910021540101.pdf
657
16
เตรียม ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 280 ชม. 0910021010502.pdf
609
17
เตรียม ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม 280 ชม.0910021010601.pdf
916
18
เตรียม ช่างเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา 640 ชม.0910025050301.pdf
553
19
เตรียม ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 560 ชม.0910021290201.pdf
1004
20
เตรียม ช่างก่ออิฐฉาบปูน 280 ชม. 0910021010204.pdf
1568
21
ยกระดับ สาขาการก่อผนังอิฐมวลเบา 0920011010206.pdf
588
22
ยกระดับ เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชม 6330011540202.pdf
490
23
ยกระดับ เทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 0920015450101.pdf
418
24
ยกระดับ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชม 6320011530201.pdf
925