ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง (CT) (48 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 ชม.0920021540201.pdf
648
2
ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2 30 ชม.0920021010105.pdf
687
3
ยกระดับ ช่างฉาบปูน ระดับ 2 30 ชม.0920021530212.pdf
668
4
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 3 30 ชม.0920021530107.pdf
493
5
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 2 30 ชม.0920021530106.pdf
452
6
ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 60 ชม.0920021530105.pdf
550
7
ยกระดับ การปูกระเบื้อง 60 ชม.0920011010202.pdf
1224
8
ยกระดับ การทำสีตกแต่ง 70 ชม.0920011010305.pdf
442
9
ยกระดับ การทำไม้แบบหล่อคอนกรีต 60 ชม.0920011010103.pdf
475
10
ยกระดับ การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม.0920041550203.pdf
429
11
ยกระดับ การทาสีอาคาร 30 ชม.0920011550202แทน0930011010301.pdf
873
12
ยกระดับ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 160 ชม. 0920011017013.pdf
726
13
ยกระดับ การก่ออิฐฉาบปูน 0920011010201 60 ชม.0920011010201.pdf
574
14
เตรียม ช่างประกอบท่อ 560 ชม.0910022080401.pdf
606
15
เตรียม ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชม. 0910021540101.pdf
603
16
เตรียม ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 280 ชม. 0910021010502.pdf
555
17
เตรียม ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม 280 ชม.0910021010601.pdf
835
18
เตรียม ช่างเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา 640 ชม.0910025050301.pdf
491
19
เตรียม ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 560 ชม.0910021290201.pdf
911
20
เตรียม ช่างก่ออิฐฉาบปูน 280 ชม. 0910021010204.pdf
1383
21
ยกระดับ สาขาการก่อผนังอิฐมวลเบา 0920011010206.pdf
524
22
ยกระดับ เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชม 6330011540202.pdf
442
23
ยกระดับ เทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 0920015450101.pdf
367
24
ยกระดับ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชม 6320011530201.pdf
844