ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ (FT) (64 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 60 ชม.0920015280112.pdf
800
2
ยกระดับ หลักสูตรช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 0910021540201.pdf
448
3
ยกระดับ ยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเย็บผ้า 2720015280506.pdf
400
4
ยกระดับ ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อคอกลมและเสื้อยืดโปโล) 0920015281501.pdf
556
5
ยกระดับ เทคนิคการออกแบบของใช้จากไม้สัก 5420015450402.pdf
407
6
ยกระดับ ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 30 ชม.0920015450201.pdf
455
7
ยกระดับ ช่างเทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 60 ชม.0920015032101.pdf
527
8
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 0910015280101.pdf
382
9
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(ชุดทำงานสมัยนิยม) 0920015280113.pdf
530
10
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดกระโปงจีบทวิส3แบบ) 2320015280101.pdf
671
11
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม 30 ชม.5620015031601.pdf
411
12
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม 0910015280201.pdf
488
13
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผัาสตรี ระดับ1 0920025280101.pdf
603
14
ยกระดับ การออกแบบไม้เครื่องเรือน 30 ชม.5420055020103.pdf
334
15
ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 5120015282602.pdf
420
16
ยกระดับ การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงแฟชั่นสตรี 7520015280104.pdf
363
17
ยกระดับ การเย็บเสื้อเชิ๊ต 5120015280802.pdf
571
18
ยกระดับ การเย็บผ้าห่มด้วยเศษผ้า 0920115282501.pdf
405
19
ยกระดับ การเย็บจักรอุตสาหกรรม-30 ชม 4420015280504.pdf
450
20
ยกระดับ การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจิ๋ว 30 ชม.5420015450401.pdf
613
21
ยกระดับ การทำหน้ากากผีตาโขน 4220015034202.pdf
515
22
ยกระดับ การทำไม้กวาดดอกหญ้า 4320015030302.pdf
598
23
ยกระดับ การทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กผสมไม้ 5120015450402.pdf
494
24
ยกระดับ การทำผ้าบาติก 9220015282101.pdf
552