ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ (FT) (64 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 60 ชม.0920015280112.pdf
947
2
ยกระดับ หลักสูตรช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 0910021540201.pdf
496
3
ยกระดับ ยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเย็บผ้า 2720015280506.pdf
446
4
ยกระดับ ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อคอกลมและเสื้อยืดโปโล) 0920015281501.pdf
600
5
ยกระดับ เทคนิคการออกแบบของใช้จากไม้สัก 5420015450402.pdf
456
6
ยกระดับ ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 30 ชม.0920015450201.pdf
505
7
ยกระดับ ช่างเทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 60 ชม.0920015032101.pdf
566
8
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 0910015280101.pdf
418
9
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(ชุดทำงานสมัยนิยม) 0920015280113.pdf
607
10
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดกระโปงจีบทวิส3แบบ) 2320015280101.pdf
748
11
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม 30 ชม.5620015031601.pdf
476
12
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม 0910015280201.pdf
561
13
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผัาสตรี ระดับ1 0920025280101.pdf
647
14
ยกระดับ การออกแบบไม้เครื่องเรือน 30 ชม.5420055020103.pdf
375
15
ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 5120015282602.pdf
470
16
ยกระดับ การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงแฟชั่นสตรี 7520015280104.pdf
402
17
ยกระดับ การเย็บเสื้อเชิ๊ต 5120015280802.pdf
606
18
ยกระดับ การเย็บผ้าห่มด้วยเศษผ้า 0920115282501.pdf
460
19
ยกระดับ การเย็บจักรอุตสาหกรรม-30 ชม 4420015280504.pdf
495
20
ยกระดับ การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจิ๋ว 30 ชม.5420015450401.pdf
673
21
ยกระดับ การทำหน้ากากผีตาโขน 4220015034202.pdf
565
22
ยกระดับ การทำไม้กวาดดอกหญ้า 4320015030302.pdf
648
23
ยกระดับ การทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กผสมไม้ 5120015450402.pdf
538
24
ยกระดับ การทำผ้าบาติก 9220015282101.pdf
604