การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ (FT) (64 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 60 ชม.0920015280112.pdf
565
2
ยกระดับ หลักสูตรช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 0910021540201.pdf
396
3
ยกระดับ ยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเย็บผ้า 2720015280506.pdf
344
4
ยกระดับ ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อคอกลมและเสื้อยืดโปโล) 0920015281501.pdf
492
5
ยกระดับ เทคนิคการออกแบบของใช้จากไม้สัก 5420015450402.pdf
369
6
ยกระดับ ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 30 ชม.0920015450201.pdf
404
7
ยกระดับ ช่างเทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 60 ชม.0920015032101.pdf
482
8
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 0910015280101.pdf
339
9
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(ชุดทำงานสมัยนิยม) 0920015280113.pdf
482
10
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดกระโปงจีบทวิส3แบบ) 2320015280101.pdf
567
11
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม 30 ชม.5620015031601.pdf
353
12
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม 0910015280201.pdf
398
13
ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผัาสตรี ระดับ1 0920025280101.pdf
531
14
ยกระดับ การออกแบบไม้เครื่องเรือน 30 ชม.5420055020103.pdf
286
15
ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 5120015282602.pdf
368
16
ยกระดับ การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงแฟชั่นสตรี 7520015280104.pdf
320
17
ยกระดับ การเย็บเสื้อเชิ๊ต 5120015280802.pdf
535
18
ยกระดับ การเย็บผ้าห่มด้วยเศษผ้า 0920115282501.pdf
340
19
ยกระดับ การเย็บจักรอุตสาหกรรม-30 ชม 4420015280504.pdf
381
20
ยกระดับ การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจิ๋ว 30 ชม.5420015450401.pdf
572
21
ยกระดับ การทำหน้ากากผีตาโขน 4220015034202.pdf
435
22
ยกระดับ การทำไม้กวาดดอกหญ้า 4320015030302.pdf
545
23
ยกระดับ การทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กผสมไม้ 5120015450402.pdf
432
24
ยกระดับ การทำผ้าบาติก 9220015282101.pdf
504