ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (SS) (200 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 45 ชม.0920017320201แทน0920017320203.pdf
601
2
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ 30 ชม.0920017490123.pdf
310
3
ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชม.0920017490127.pdf
805
4
ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017490302.pdf
383
5
ยกระดับ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 60 ชม.0920167980201.pdf
355
6
ยกระดับ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 ชม.0920017460311.pdf
489
7
ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(นำเสนองาน) ระดับ 1 30 ชม.0920024210107.pdf
788
8
ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ตารางทำการ ระดับ 1 30 ชม.0920024210106.pdf
528
9
ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ การประมวลผลคำ ระดับ 1 30 ชม.0920024210105.pdf
851
10
ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 30 ชม.0920017320207.pdf
463
11
ยกระดับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 36 ชม.0920017230901.pdf
988
12
ยกระดับ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 54 ชม.0920017230401.pdf
693
13
ยกระดับ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 80 ชม.0920017230901แทน0920017230115.pdf
717
14
เตรียม พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชม.0910024220401.pdf
513
15
เตรียม พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 560 ชม.0910024210101.pdf
514
16
เตรียม ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 280 ชม.0910022090701.pdf
408
17
Xยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920017320301.pdf
401
18
Xยกระดับ ภาษาจีนเพื่อการทำงาน (3โมดูลๆ ละ33ชม.) 0920017460319.pdf
376
19
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 30 ชม.0920017460315.pdf
335
20
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 30 ชม. 0920037490403.pdf
471
21
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 30 ชม. 0920037490402.pdf
286
22
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 ชม.0920037490401.pdf
502
23
Xยกระดับ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 ชม.0920017460310.pdf
728
24
Xยกระดับ เทคนิคการสอนงาน 30 ชม.0920017230406.pdf
1112