ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร (SS) (200 หลักสูตร) จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 45 ชม.0920017320201แทน0920017320203.pdf
806
2
ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ 30 ชม.0920017490123.pdf
393
3
ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชม.0920017490127.pdf
971
4
ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920017490302.pdf
476
5
ยกระดับ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 60 ชม.0920167980201.pdf
432
6
ยกระดับ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 ชม.0920017460311.pdf
602
7
ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(นำเสนองาน) ระดับ 1 30 ชม.0920024210107.pdf
1178
8
ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ตารางทำการ ระดับ 1 30 ชม.0920024210106.pdf
634
9
ยกระดับ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ การประมวลผลคำ ระดับ 1 30 ชม.0920024210105.pdf
947
10
ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 30 ชม.0920017320207.pdf
567
11
ยกระดับ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 36 ชม.0920017230901.pdf
1187
12
ยกระดับ 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 54 ชม.0920017230401.pdf
879
13
ยกระดับ 5 ส เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ 80 ชม.0920017230901แทน0920017230115.pdf
891
14
เตรียม พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชม.0910024220401.pdf
636
15
เตรียม พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 560 ชม.0910024210101.pdf
653
16
เตรียม ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 280 ชม.0910022090701.pdf
532
17
Xยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920017320301.pdf
498
18
Xยกระดับ ภาษาจีนเพื่อการทำงาน (3โมดูลๆ ละ33ชม.) 0920017460319.pdf
461
19
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ 30 ชม.0920017460315.pdf
424
20
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 30 ชม. 0920037490403.pdf
550
21
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 30 ชม. 0920037490402.pdf
363
22
Xยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 ชม.0920037490401.pdf
573
23
Xยกระดับ พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 ชม.0920017460310.pdf
839
24
Xยกระดับ เทคนิคการสอนงาน 30 ชม.0920017230406.pdf
1308