ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ ทะเบียนการรับรองหลักสูตรการฝึกคนพิการตามมาตรา 35 จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ทะเบียนการรับรองหลักสูตรการฝึกงานคนพิการตามาตรา 35 (ประจำปีงบประมาณ 2563).pdf
750
2
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2562.pdf
1148
3
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2561.pdf
634
4
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2560.pdf
833
5
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2559.pdf
798