ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ ทะเบียนการรับรองหลักสูตรการฝึกคนพิการตามมาตรา 35 จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
ทะเบียนการรับรองหลักสูตรการฝึกงานคนพิการตามาตรา 35 (ประจำปีงบประมาณ 2563).pdf
602
2
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2562.pdf
1032
3
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2561.pdf
517
4
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2560.pdf
702
5
สรุปปะหน้ามาตรา 35 ปี 2559.pdf
684