ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
farm machine420.pdf
1825
2
484673_หลักสูตรพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 840 ชั่วโมง -.pdf
1204
3
ช่างสีรถยนต์.pdf
1613
4
ช่างตรวจเข็คระยะรถยนต์.pdf
2088
5
ช่างซ่อมรถจักรยายนต์ 560 ชม.pdf
1836
6
ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์.pdf
1284
7
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชม.pdf
5035
8
ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น.pdf
713
9
ช่างประกอบท่อ.pdf
1100
10
ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม.pdf
1260
11
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.pdf
2240
12
ช่างเชื่อมแม็ก.pdf
1222
13
ช่างเชื่อมมิก.pdf
775
14
ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์.pdf
764
15
ช่างเชื่อมทิก.pdf
1114
16
ช่างเชื่อมแก๊ส.pdf
911
17
ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC.pdf
988
18
กลุ่มอาชีพช่างกลโรงงาน.pdf
952
19
27.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม.pdf
641
20
26.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม_ผ้า_.pdf
745
21
25.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม.pdf
823
22
24.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับสูง.pdf
661
23
23.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับกลาง.pdf
883
24
22.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น.pdf
833