ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
farm machine420.pdf
1982
2
484673_หลักสูตรพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 840 ชั่วโมง -.pdf
1331
3
ช่างสีรถยนต์.pdf
1780
4
ช่างตรวจเข็คระยะรถยนต์.pdf
2274
5
ช่างซ่อมรถจักรยายนต์ 560 ชม.pdf
2048
6
ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์.pdf
1410
7
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชม.pdf
5446
8
ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น.pdf
823
9
ช่างประกอบท่อ.pdf
1232
10
ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม.pdf
1456
11
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.pdf
2372
12
ช่างเชื่อมแม็ก.pdf
1349
13
ช่างเชื่อมมิก.pdf
882
14
ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์.pdf
858
15
ช่างเชื่อมทิก.pdf
1229
16
ช่างเชื่อมแก๊ส.pdf
1022
17
ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC.pdf
1130
18
กลุ่มอาชีพช่างกลโรงงาน.pdf
1076
19
27.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม.pdf
745
20
26.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม_ผ้า_.pdf
858
21
25.ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม.pdf
1007
22
24.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับสูง.pdf
765
23
23.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับกลาง.pdf
975
24
22.ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น.pdf
946