ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
7_File_5.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม_18112558110036_ - Copy.pdf
1176
2
7_File_4.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม_18112558105915_ - Copy.pdf
941
3
7_File_3.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม_18112558105808_ - Copy.pdf
1234
4
7_File_2.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม_18112558105710_ - Copy.pdf
1113
5
7_File_ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแผนกแม่บ้านของโรงแรม_12102558150812_ - Copy.pdf
949
6
7_File_6.ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ_18112558110222_.pdf
2091
7
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30.pdf
1656
8
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 30.pdf
927
9
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 30.pdf
760
10
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1-3 90.pdf
1130
11
7_File_ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ_18052559123015_.pdf
1023
12
7_File_ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน_27022560150759_.pdf
4430
13
7_File_ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร_60Hr_22052558105815_.pdf
1012
14
7_File_ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558110115_.pdf
725
15
7_File_ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111541_.pdf
669
16
7_File_ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน_27022560150626_.pdf
1175
17
7_File_ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558112039_.pdf
1071
18
7_File_ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111444_.pdf
745
19
7_File_ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการเดินทางไปทำงาน_22052558105951_.PDF
1382
20
7_File_ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111803_.pdf
1827
21
7_File_ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111832_.pdf
1388
22
7_File_ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศl_22052558105722_.PDF
1063
23
7_File_ประมวลหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กลุ่มภาษาต่างประเทศ เล่ม1_02022559115035_.pdf
1017
24
7_File_uภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีกอ่นไปทำงานตามระบบEPS_22052558105853_.PDF
1036