ไทย

การแสดงผล

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
7_File_5.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม_18112558110036_ - Copy.pdf
991
2
7_File_4.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม_18112558105915_ - Copy.pdf
806
3
7_File_3.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม_18112558105808_ - Copy.pdf
1038
4
7_File_2.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม_18112558105710_ - Copy.pdf
934
5
7_File_ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแผนกแม่บ้านของโรงแรม_12102558150812_ - Copy.pdf
812
6
7_File_6.ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ_18112558110222_.pdf
1819
7
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30.pdf
1476
8
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 30.pdf
803
9
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 30.pdf
622
10
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1-3 90.pdf
918
11
7_File_ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ_18052559123015_.pdf
901
12
7_File_ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน_27022560150759_.pdf
4033
13
7_File_ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร_60Hr_22052558105815_.pdf
889
14
7_File_ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558110115_.pdf
605
15
7_File_ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111541_.pdf
560
16
7_File_ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน_27022560150626_.pdf
1011
17
7_File_ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558112039_.pdf
923
18
7_File_ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111444_.pdf
634
19
7_File_ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการเดินทางไปทำงาน_22052558105951_.PDF
1237
20
7_File_ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111803_.pdf
1629
21
7_File_ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111832_.pdf
1266
22
7_File_ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศl_22052558105722_.PDF
909
23
7_File_ประมวลหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กลุ่มภาษาต่างประเทศ เล่ม1_02022559115035_.pdf
863
24
7_File_uภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีกอ่นไปทำงานตามระบบEPS_22052558105853_.PDF
883