ไทย

การแสดงผล.

+
-

เอกสารและแบบฟอร์ม

ลำดับ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1
7_File_5.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม_18112558110036_ - Copy.pdf
1036
2
7_File_4.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานยกกระเป๋าของโรงแรม_18112558105915_ - Copy.pdf
841
3
7_File_3.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม_18112558105808_ - Copy.pdf
1086
4
7_File_2.ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม_18112558105710_ - Copy.pdf
981
5
7_File_ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานแผนกแม่บ้านของโรงแรม_12102558150812_ - Copy.pdf
841
6
7_File_6.ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ_18112558110222_.pdf
1908
7
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30.pdf
1530
8
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 2 30.pdf
834
9
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 3 30.pdf
660
10
ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1-3 90.pdf
983
11
7_File_ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่สาธารณะ_18052559123015_.pdf
936
12
7_File_ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน_27022560150759_.pdf
4162
13
7_File_ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร_60Hr_22052558105815_.pdf
919
14
7_File_ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558110115_.pdf
638
15
7_File_ภาษาฟิลิปปินส์เพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111541_.pdf
585
16
7_File_ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน_27022560150626_.pdf
1062
17
7_File_ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558112039_.pdf
957
18
7_File_ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111444_.pdf
660
19
7_File_ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการเดินทางไปทำงาน_22052558105951_.PDF
1270
20
7_File_ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111803_.pdf
1681
21
7_File_ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร_60hr_22052558111832_.pdf
1294
22
7_File_ภาษาเกาหลีสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศl_22052558105722_.PDF
950
23
7_File_ประมวลหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กลุ่มภาษาต่างประเทศ เล่ม1_02022559115035_.pdf
894
24
7_File_uภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีกอ่นไปทำงานตามระบบEPS_22052558105853_.PDF
929