หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 5 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 14 สิงหาคม 2564 22 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เต็ม
  2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 16 สิงหาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เต็ม
  3 เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 20 สิงหาคม 2564 24 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สมัคร
  4 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 18 ออนไลน์ 23 สิงหาคม 2564 25 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
  5 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Excel)(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 28 สิงหาคม 2564 5 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,809,013 คน