หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทั้งหมด : 227 กรุณาลงทะเบียนก่อนสมัคร คลิกขั้นตอนการสมัคร คลิก
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
  25 การขายสินค้าออนไลน์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เต็ม
  26 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 18 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 23 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  27 การประยุกต์ใช้งานInternetofThings(IOT)ในชีวิตประจำวัน 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  28 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สมัคร
  29 การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
  30 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์(VSD) 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
  31 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  32 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
  33 การกลึงรูปพรรณสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
  34 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 27 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  35 ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สมัคร
  36 การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  37 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 23 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สมัคร
  38 เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดติดรถบรรทุก (ระดับสูง) 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น เต็ม
  39 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สมัคร
  40 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เต็ม
  41 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
  42 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 20 สิงหาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สมัคร
  43 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เต็ม
  44 การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เต็ม
  45 พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  46 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
  47 พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ปกติ 21 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เต็ม
  48 เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์(อบรมออนไลน์สำหรับผู้กักตัวCOVID-19) (รับจำนวน 100 คน) 30 ออนไลน์ 21 มิถุนายน 2564 25 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เต็ม
รายการที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 227 รายการ
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด :: 1,754,104 คน