การแสดงผล

+
-

ขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง ขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารศูนย์บริการผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน
โดยวิธีการขายทอดตลาด
 
ไฟล์แนบ :: 507_File_ขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน_11012565175732_.pdf ดาวน์โหลด