ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(ระหว่างอายุ 15-25 ปี ,มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี