ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์