ไทย

การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์