การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์