การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช