การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด