การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด