การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 167/2565

20 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 164/2565

16 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3กบ 1376 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 162/2565

16 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮย 2325 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 163/2565

16 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 มิ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 160/2565

15 มิ.ย. 2565