ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 3 กต 7537 กรุงเทพมหานคร

5 ก.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 362/2566

5 ก.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 362/2566

5 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 361/2566

5 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 359/2566

4 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์

4 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 357/2566

31 ส.ค. 2566