การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มิ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2565

21 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหนังสือ จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิ.ย. 2565

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 166/2565

20 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 165-2565

20 มิ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 165-2565

20 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มิ.ย. 2565