การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2566

22 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

22 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

18 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2566

15 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 140 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2566

15 พ.ย. 2565