ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เปิดเผยราคากลาง

29 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงลิฟต์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และอาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

28 ก.ย. 2566

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานเลขานุการกรม

28 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 373/2566

26 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

25 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

25 ก.ย. 2566