การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2566

23 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่และสาธิตการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ (Thai Wellness Massage & Spa)

23 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2566

23 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2566

22 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2566

22 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับรองความรู้ความสามารถ

22 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2566

22 พ.ย. 2565