ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

29 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2567

29 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2567

29 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางสื่อโทรทัศน์

28 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2567

28 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2567

28 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.พ. 2567