ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

25 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 372/2566

25 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

25 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อ 371/2566

25 ก.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 370/2566

22 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 369/2566

22 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ย. 2566