การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/2566

25 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 50/2566

25 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2566

25 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2566

24 พ.ย. 2565

สนพ.สระแก้วขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2565