การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 180/2565

4 ก.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยผลิตและเผยแพร่ภารกิจสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ก.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 178/2565

4 ก.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นตีนตะขาบ ระดับ ๑ และสาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่นล้อยาง ระดับ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ก.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 179/2565

4 ก.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 ก.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2565

1 ก.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานในกองบริหารทรัพยากรบุคคล

1 ก.ค. 2565