ไทย

การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 229/2566

31 พ.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 230/2566

31 พ.ค. 2566

ประกาศผลได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ

31 พ.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

31 พ.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 228/2566

30 พ.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 227/2566

30 พ.ค. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

30 พ.ค. 2566