ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/2567

20 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

20 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 120/2567

16 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/2567

16 ก.พ. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

16 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 121/2567

16 ก.พ. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่118/2567

15 ก.พ. 2567