ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 248/2567

21 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุฝึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 246/2567

21 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ 5 รายการ

21 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 245/2567

21 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ 30 รายการ

21 มิ.ย. 2567

ใบสั่งจ้าง 244/2567

21 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มิ.ย. 2567

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด

21 มิ.ย. 2567