จัดทีมจิตอาสา
...
...
...
...

26 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นำทีมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และทีมจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมอาคารบ้านเรือนที่เสียหาย และมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นพร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชน  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดของกรมซึ่งอยู่ในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงร่วมให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี โดยจัดทีมช่าง ครูฝึก เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในบ้านที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งนี้ มีจิตอาสาในพื้นที่มาร่วมให้ความช่วยเหลือดังกล่าวด้วย


ว้นที่ข่าว : 26/05/2566
ปิดหน้าจอ