แถลงข่าวการจัดงาน Job Expo Thailand 2023
...
...
...
...

25 พ.ค. 66 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Job Expo Thailand 2023 โดยมี นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากบริษัทภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

 

งานดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10  มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall EH 100 – 102 กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สมัครงานที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ว่างงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยมีนายจ้าง สถานประกอบกิจการมาพิจารณาคัดเลือกโดยตรง


ว้นที่ข่าว : 25/05/2566
ปิดหน้าจอ