พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ
...
...
...
...
...
...
...
10 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพงษ์  บุญรอด  รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการประเมินเงินสมทบ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าสัมมนา โดยมีผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมเอสรัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 
การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้าสัมมนาจำนวน 180 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของกรมที่ปฏิบัติงานกองทุนด้านการประเมินเงินสมทบจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับเงินกองทุนฯ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เข้ามาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ว้นที่ข่าว : 12/05/2566
ปิดหน้าจอ