สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 2/2566)
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 26 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 2/2566) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จำนวน 20 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

 


ว้นที่ข่าว : 27/03/2566
ปิดหน้าจอ