ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มสูบน้ำประปา และระบบท่อน้ำดับเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มสูบน้ำประปา และระบบท่อน้ำดับเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ว้นที่ข่าว : 21/09/2565
ไฟล์แนบ ::ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ