ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน


ว้นที่ข่าว : 20/01/2565
ไฟล์แนบ ::ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ