ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมผนังห้องและติดม่านม้วนหน้าต่าง ห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมผนังห้องและติดม่านม้วนหน้าต่าง ห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ว้นที่ข่าว : 19/01/2565
ไฟล์แนบ ::ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ