สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เปิดฝึกอบรม 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างแอร์ ช่างเชื่อม และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
...

ว้นที่ข่าว : 17/01/2565
ปิดหน้าจอ