ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ


ว้นที่ข่าว : 29/11/2564
ไฟล์แนบ ::ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ