ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานในกองสื่อสารองค์กร

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงานในกองสื่อสารองค์กร


ว้นที่ข่าว : 12/10/2564
ไฟล์แนบ ::สัญญาเลขที่ 007/2565 ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ