เปิดรับสมัครฝึกอบรมผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
...
เปิดรับสมัครฝึกอบรมผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
สาขาการใช้งาน Social Media สำหรับผู้สูงวัยสร้างคอนเทนต์ - สร้างรายได้ จำนวน 18 ชั่วโมง
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055515252 อ.บอย ค่ะ
#สมัครเข้าอบรมได้ที่ https://forms.gle/jknE5e1ZdyPh9NYh6

ว้นที่ข่าว : 30/05/2567
ปิดหน้าจอ