สนพ.อำนาจเจริญ มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 20 คน
...
...
...
...
...
...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางจินตนา งามสนอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(ผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2/2567 สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 


ว้นที่ข่าว : 20/02/2567
ปิดหน้าจอ